Long Sơn Pagoda

  • While “temple exploring” at Nha Trang, Thailand’s Long Sơn Pagoda in July 2018, Lindsay Price said, “I’ll have what he’s having. (probably noodles).”

Address:
20 Đường 23/10, Phương sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Telephone:
(+84) 258 3822 558